Η διδακτική μας ομάδα
new SUCCESS!
Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

new SUCCESS

Οι καθηγητές μας
  ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤEACHER-OWNER

  Kάτοχος πτυχίου του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Eιδίκευση στη Φωνητική και Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία.

  Eιδίκευση σε τομείς όπως: Hγεσία για το σύγχρονο σχολείο, διοίκηση της εκπαίδευσης/διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, εκπαιδευτική ηγεσία, οργανωσιακή κουλτούρα και σχολικό κλίμα, οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων, παρατήρηση και αξιολόγηση διδασκαλίας και προσωπικού, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού.

  36 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων.

  Παρακολούθηση πληθώρας σεμιναρίων: διαφοροποιημένη διδασκαλία, δυσλεξία από τη θεωρία στην πράξη, σχέση εκπαιδευτικού –εφήβου, σύνδρομο burnout (επαγγελματική κόπωση), ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ανομοιογενές επίπεδο τάξης, μαθησιακές δυσκολίες, ο εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα (ανάπτυξη δεξιοτήτων), επιστημονική κατάρτιση και ψυχική ευημερία του εκπαιδευτικού, team building, δεξιότητες καθοδήγησης προσωπικού, ο ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη σχέση στην επιχείρηση, manager ως coach.

 • Περισσότερα +

  ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - TEACHER

  Κάτοχος Bachelor’s (Βa) του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ με ειδίκευση στη μετάφραση και διερμηνεία και δεκαετή πείρα στο χώρο της εκπαίδευσης. Kάτοχος Zertifikat, ECDL και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων.

  Προϋπηρεσία σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας σε προγράμματα δια ζώσης και online τηλεκατάρτισης. Διδασκαλία των Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα (pre-junior – proficiency) καθώς και σε πληθώρα αναγνωρισμένων πτυχίων (FCE, ECCE, ECPE, TOEIC, TIE, TOEFL, IELTS, NOCN).

  Η φροντιστηριακή πείρα σε συνδυασμό με την παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων* καθώς και η εμπειρία στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, Δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της διδασκαλίας και τις δυσκολίες που ενδεχόμενα προκύπτουν. Πλήρης εξοικείωση με τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.

  *Ενδεικτικά: One Class, Multiple Exams (Hellenic American Union),
  What makes a good teacher (Celia Boukouvalla),
  Test-Taking Strategies for the ECCE (Hellenic American Union).

  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΝΗ - TEACHER

  Κάτοχος Bachelor’s (Βa) του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Σπουδές στο τμήμα αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Zaragoza, Spain. Celta Cambridge Certification.Πιστοποιητικό Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας. Study Space – Teacher Training Centre, Thessaloniki, Greece, Esl Teacher.

  International Community School ( IB Schools) όπου τα παιδιά από διάφορες χώρες του κόσμου μαθαίνουν Αγγλικά μέσα από δραστηριότητες, θεατρικά και μουσικά projects και πολιτιστικές εκδρομές σε διάφορα μουσεία του Λονδίνου. Βασικός στόχος είναι να βελτιώσουν τον προφορικό λόγο και να εξοικειωθούν με την Αγγλική Γλώσσα.London, United Kingdom. Προϋπηρεσία σε Κέντρα ξένων γλωσσών .Διδασκαλία των Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα (pre-junior – proficiency).

  Παρακολούθηση σεμιναρίων:

  *Σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής στα πλαίσια του ΑΠΘ και συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις.
  *Participating in Model United Nations (Προσομοίωση Ηνωμένων Εθνών).
  *Participating in “Rethinking Democracy in Literature, Language and Culture” workshop.
  *Σεμινάριο «Τεχνικές Συγγραφής: η Ταυτότητα του Συγγραφέα, φαντασία και δημιουργικότητα».
  *Σεμινάριο διδασκαλίας μεθοδολογίας της Αγγλικής Γλώσσας στα πλαίσια του Celta.
  *Σεμινάριο «Διδάσκοντας τη Γραμματική της Αγγλικής Γλώσσας χωρίς θεωρία».
  *Σεμινάριο "Σημασία της τεχνολογίας στην Εκπαίδευση".

  ΤΟΠΟΥΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ - TEACHER

  Κάτοχος Bachelor’s (Βa) του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Σπουδές στο τμήμα αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο Ολλανδίας. Συμμετοχή και παρακολούθηση στο 22ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

  Προϋπηρεσία σε Κέντρα ξένων γλωσσών .Διδασκαλία των Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα (pre-junior – proficiency).

  Παρακολούθηση σεμιναρίων:

  *Cultural identity, accentedness and attitudes of Greek speakers of English towards English Pronunciation (Spiros A. Moschonas).
  *Attitudinal compounds in English (Chariton Charitnidis).
  *L2 Motivation and age of young learners and adolescents (Eleni Griva).
  *Τα ρηματικά σύνθετα στη γλωσσική διδασκαλία. Αδύναμοι κρίκοι και προτάσεις διδακτικής (Konstantina Irini Koufou & Marina Tzakosta).
  *Voice Onset Time in bilingual Greek-English Children (Anastasia Chionidou & Katerina Nikolaidis).
  *Προς το νέο τύπου φιλολόγου και ο ρόλος της πιστοποίησης ελληνομάθειας (Αnastasios Tsangalidis).
  *The promotion of languages learning strategies: Τeacher's perception (Ed Joycey & Areti Sougari).
  *Η αποτελεσματικότητα της εργασιοκεντρικής προσέγγισης για τη διδασκαλία της γραμματικής (Σουλτάνα Μολοχα).
  *How to turn passive learning into active learning (Costas Grivas, Author, GRIVAS PUBLICATIONΣ).
  *Μαθησιακές δυσκολίες και ξενόγλωσση εκπαίδευση (από τη θεωρία στην πράξη). Θεωρητικό μέρος :Παπαναστασίου Φώτης, ειδικός παιδαγωγός σχολικής ψυχολογίας. Πρακτικό μέρος: Ξυδοπούλου Έλενα.

  ΡΙΖΟΥ ΡΟΥΛΑ - TEACHER

  Πτυχιούχος του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος άδειας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας .Κάτοχος του πτυχίου E.C.D.L. ( European Computer Driving License ).

  Πολυετής προϋπηρεσία σε Κέντρα ξένων γλωσσών. Διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα (Ζertifikat A1- Ζertifikat C2). Διδασκαλία των Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα (pre-junior – proficiency)με υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας.

  Παρακολούθηση σεμιναρίων:

  *Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε παιδιά σχολικής ηλικίας.
  *Ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του μαθητή και γνωστική εξέλιξη.
  *Διδακτική μεθοδολογία της γερμανικής γλώσσας με τη χρήση οπτοκοακουστικών μέσων.
  *Cambridge ESOL seminar for PET – KET.
  *TESOL Macedonia – Thrace Convention “New Waves on the Tides of ELT”.

  KΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΦΟΥΛΗ - TEACHER

  Πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πολυετής προϋπηρεσία 26 ετών σε Κέντρα ξένων γλωσσών. Διδασκαλία των Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα (pre-junior – proficiency).

  ELT NEWS : Αυξημένη κινητική δραστηριότητα, διάσπαση προσοχής. Πανεπιστήμιο Αιγαίου : Χαρισματικά παιδιά.
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Χαρισματικά παιδιά.
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Η ψυχολογία του Ναρκισισμού και της υπερευαισθησίας.
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Eπιστημονικό συνέδριο με θέμα, Συμβουλευτική-coaching-Διαμεσολάβηση και διευκόλυνση: Γεφυρώνοντας τις διαφορές για μια νέα Συμβουλευτική της Κρίσης.
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και Life Coaching .
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πιστοποιητικό Εξειδίκευσής : Κατάρτιση στη Συμβουλευτική, το Life Coaching και το Mentoring (η τέχνη της τροποποίησης της συμπεριφοράς, τεχνικές επικοινωνίας, δεξιότητες επιρροής και διαπραγμάτευσης, προσωποκεντρική προσέγγιση, γνωσιακή και συμπεριφοριστική προσέγγιση, Μentoring και συμβουλευτική στην εκπαίδευση, θεατρική αγωγή, συμβουλευτική ατόμων με αναπηρία, οικογενειακή συμβουλευτική). Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του προγράμματος του Πανεπιστήμιο Αιγαίου εθελοντική πρακτική σε δημόσιο φορέα (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας) με θέμα: Δημιουργική απασχόληση μέσα από την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά με ψυχολογικά, μαθησιακά και ελαφρά νοητικά προβλήματα.
  Coaching Evolution Academy International Ltd.: Foundation in Brain Coaching. με πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό φορέα EMCC.
  Coaching Evolution Academy International Ltd.: Νευροεπισήμη, θετική ψυχολογία.

  ΠΑΝΑΓΟΥ ΛΙΛΙΑ - TEACHER

  Πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Πρακτική άσκηση σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Χρήστης της Γερμανικής και της Ισπανικής Γλώσσας.

  Παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο πάνω στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

  Προϋπηρεσία σε Κέντρα ξένων γλωσσών. Πολυετής διδασκαλία των Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα (pre-junior – proficiency) καθώς και σε πληθώρα αναγνωρισμένων πτυχίων (FCE, ECCE, ECPE, TOEIC, TIE, TOEFL, IELTS, NOCN) με υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας .

  Παρακολούθηση σεμιναρίων και webinars πάνω σε διάφορα εκπαιδευτικά θέματα όπως μαθησιακές δυσκολίες και εκμάθηση ξένης γλώσσας, ψυχολογία των μαθητών στην τάξη, διδασκαλία σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και τρόπους να ενισχύσουμε τη μάθησή τους μέσω της δημιουργικότητας, χρήση νέων τεχνολογιών στην τάξη, διδασκαλία ενηλίκων, κ.α. .

Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 51
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 349593 & 2310 349598

Stay Connected

I agree with the Terms and conditions
Web Design by CYLICOM
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο τα cookies είναι ενεργοποιημένα.