Η φιλοσοφία μας
new SUCCESS
μαθαίνεις καλύτερα όταν μαθαίνεις ευχάριστα!
Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

new SUCCESS

Η φιλοσοφία μας

  Διδακτική προσέγγιση

  Οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και η καινοτόμος τεχνολογία συνδυάζονται με την πολύχρονη πείρα μας που μας έχει καταξιώσει εδώ και 36 χρόνια στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας, δίνουμε έμφαση στην ουσία της μάθησης περισσότερο από τους βαθμούς, χρησιμοποιούμε ενθαρρυντικά σχόλια με τα οποία τονίζουμε την πρόοδο και την προσπάθειά τους. Έχουμε υψηλές αλλά ρεαλιστικές προσδοκίες για τους μαθητές μας. Ενισχύουμε τα εσωτερικά κίνητρα, αλλά δεν ενισχύουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Η ομαδικότητα που αναπτύσσεται μέσα σε μια οργανωμένη τάξη είναι ένα εξαιρετικό μαθησιακό εργαλείο.

 • Περισσότερα +

  Το παιδί παρακινείται από τους υπόλοιπους μαθητές. Βάζει στόχους βλέποντας αυτούς που ήδη έχουν προχωρήσει, αλλά ξέρει ότι υπάρχουν κι άλλοι που ακολουθούν, άρα δεν απογοητεύεται. Επιπλέον, η ομαδικότητα του προσφέρει ευχαρίστηση, ενδιαφέρον. Μαθαίνει καλύτερα το παιδί όταν μαθαίνει σε ένα φιλικό περιβάλλον με συνομήλικους.

  Στόχος μας είναι η δημιουργία κατάλληλου και πλούσιου περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδρά ο μαθητής για να φτάσει στη γνώση και να μην ξεχνάμε ότι ο μαθητής λειτουργώντας μέσα σε ομάδα προσλαμβάνει 70% από το δάσκαλο και 30% από την τάξη.

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη γραμματική όχι με την απομνημόνευση κανόνων, αλλά με τη διδασκαλία μέσω PowerPoint και με πολλές ασκήσεις και άπειρες στοχευμένες φωτοτυπίες που παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας. Η έκθεση και το λεξιλόγιο διδάσκονται με σχολαστικότητα. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προφορά στην οποία επιμένουμε με κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούμε να αναπτύξουν οι μαθητές μας και τις 4 ικανότητες, speaking, listening ,reading και writing. Κάθε χρόνο φροντίζουμε να αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα σπουδών μας και να εντάσσουμε νέες δραστηριότητες και διδακτικές μεθόδους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών μας κι επιπλέον να ενισχύουν το κίνητρό τους, που είναι βασική προϋπόθεση στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

  Άρτια οργανωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας

  Φροντίζουμε αρχικά να έχουμε άρτια οργανωμένες αίθουσες με μαθητές ευσυνείδητους, εργατικούς, ήσυχους – προσπαθούμε πολύ γι’ αυτό - και πάνω απ’ όλα προσπαθούμε να εμπνέουμε στους μαθητές μας υψηλά κίνητρα για μάθηση.

  Καθηγητές πτυχιούχοι Πανεπιστημίου με εμπειρία και εξειδίκευση

  Στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού δίνουμε μεγάλη βαρύτητα. Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου με εμπειρία, εξειδίκευση και μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Οι σπουδές και η προσωπικότητα του καθηγητή είναι σημαντικά κριτήρια για την επιλογή του, αλλά μεγάλη σπουδαιότητα δίνουμε και στην ενδοταξική του συμπεριφορά και στην ικανότητά του να προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών του.
  Πιστεύουμε ότι ο βαθμός στον οποίο ο εκπαιδευτικός καταφέρνει να δημιουργήσει ένα μαθησιακό σκηνικό προσανατολισμένο στην τέλεια μάθηση αποτελεί δείκτη της επαγγελματικής ικανότητάς του.

  Συνεργασία καθηγητών

  Ως αρκετά σημαντικό κρίνουμε την ανταλλαγή απόψεων και κοινών προβληματισμών μεταξύ των καθηγητών. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνουμε κοινές συναντήσεις, οι οποίες είναι ωφέλιμες και πρακτικές, με σκοπό την επίλυση κάποιων υπαρκτών προβλημάτων. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας συνεργασίας αναλαμβάνουμε κοινά project, καθώς επίσης οργανώνουμε γιορτές και δραστηριότητες. Επιλέγουμε επιπλέον υλικό που φέρνουμε στην τάξη είτε για ενεργοποίηση των μαθητών είτε για ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων.

  Επιμόρφωση καθηγητών

  Γνωρίζοντας πως η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχώς ανανεώνεται και εξελίσσεται, η ανάγκη για επιμόρφωση και σε θέματα γλωσσικού αντικειμένου είναι ουσιαστική. Επιδεικνύουμε με συστηματικό τρόπο την προσήλωσή μας στις αρχές της εκπαίδευσης με συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού μας, με υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

  Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες

  Συμμετέχουμε στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα “Cambridge Pen friends” και συνεργαζόμαστε με σχολεία του εξωτερικού. Οι μαθητές μας παίρνουν μέρος σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων μέσω των οποίων αποκομίζονται πολλά οφέλη. Δημιουργούν projects με πλήθος φωτογραφιών και πολύ ενδιαφέροντα κείμενα και αποκτούν φίλους μέσω ανταλλαγής γραμμάτων στα οποία εξασκούν την ξένη γλώσσα μιλώντας για την προσωπικότητα τους, την οικογένειά τους, τα ενδιαφέροντα τους αλλά και για πολλά ακόμα θέματα.

  Η εμπειρία που αποκτούν οι μαθητές μας μέσω των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι πολύτιμη. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα διαθεματικά, έξω από το πλαίσιο του βιβλίου και ταυτόχρονα εξοικειώνονται με διαφορετικούς πολιτισμούς, μαθαίνουν ιστορικά στοιχεία και δημιουργούν φιλίες μέσω της ξένης γλώσσας. Τέλος, προάγεται η ομαδικότητα καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας, κάτι που ενισχύει και την κοινωνικοποίηση αλλά και την καλή συνεργασία των παιδιών.

  Διαδικτυακές συνδέσεις

  Πραγματοποιούμε διαδικτυακές συνδέσεις του σχολείου μας με σχολεία του εξωτερικού μέσω της βοήθειας της τεχνολογίας και συγκεκριμένα μέσω του Skype, κατά τις οποίες οι μαθητές μας παρουσιάζουν τον τόπο κατοικίας τους, μιλούν για την ιστορία μας, τα αξιοθέατα, τα μνημεία, τα μουσεία, τα ήθη και τα έθιμά μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και απαντούν σε ερωτήματα των μαθητών των ξένων σχολείων.

  Εισαγωγή στη λογοτεχνία

  Έχουμε εισαγάγει το μάθημα της λογοτεχνίας, προσαρμοσμένο στην ηλικία και το επίπεδο των μαθητών, ώστε να ενισχύσουμε την επαφή τους με την ξένη γλώσσα με μυθιστορήματα γνωστών και διακεκριμένων συγγραφέων.

  Τα μυθιστορήματα διδάσκονται σε διαδραστική μορφή, με ακουστική υποστήριξη και ένα πλήθος ασκήσεων που αφορούν στην κατανόηση του έργου αλλά και στη λεξιλογική και γραμματική λειτουργία της γλώσσας. Έπειτα από την ολοκλήρωση των έργων, τα παιδιά παρακολουθούν τις αντίστοιχες ταινίες προσφέροντας έτσι οπτικοακουστική εξάσκηση, ιδιαίτερα χρήσιμη και ενδιαφέρουσα.

  Επιτραπέζια παιχνίδια

  Μεγάλη απήχηση έχει και η πρόσθετη βελτίωση και εξάσκηση της προφορικής ικανότητας μέσα από τη διεξαγωγή επιτραπέζιων παιχνιδιών, όπως το Don’t Say it και το Yes or No, που αποσκοπούν στη δυνατότητα περιγραφής αντικειμένων ή ανθρώπων μέσα από έξυπνες και ευρηματικές μεθόδους.

  Μηνιαία επιβράβευση τμημάτων

  Πραγματοποιείται μηνιαία αξιολόγηση των μαθητών μας ανά τμήμα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη, την επιμέλειά τους ως προς τα καθήκοντα για το σπίτι αλλά και τη χρήση της ξένης γλώσσας κατά τη διδακτική πράξη. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης πραγματοποιείται επιβράβευση της τάξης με την καλύτερη επίδοση, γεγονός που ενθαρρύνει τους μαθητές και προσφέρει το κίνητρο για να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Ομολογουμένως, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

  Projects

  Προσφέρεται η δυνατότητα στους μαθητές μέσω των projects για σφαιρική ενασχόληση με θέματα ποικίλου περιεχομένου και για συνδυασμό πληροφοριών από πολλά γνωστικά πεδία. Τα Projects δύνανται να είναι ατομικά ή ομαδικά, ενώ η θεματολογία τους επιλέγεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η δημιουργικότητα των παιδιών είναι αξιέπαινη και το αποτέλεσμα εντυπωσιακό. Στο Κέντρο μας το παιδί βρίσκεται σε ένα ομαδικό περιβάλλον, όπου δημιουργεί συναναστροφές, κάνει φιλίες, μαθαίνει τη συνεργασία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μαθαίνει να προσεγγίζει στόχους μαζί με τους συμμαθητές του. Τα θεμέλια της ικανότητας για συνεργασία τίθενται στα παιδικά χρόνια, όπου το παιδί μέσα στην ομάδα της τάξης καταλαβαίνει τι σημαίνει να συγκρούομαι και να φιλιώνω, να συζητώ στην τάξη, να συνεργάζομαι, να προσπαθούμε όλοι μαζί.

  Βιβλία

  Η επιλογή των βιβλίων γίνεται με πολύ αυστηρά και απαιτητικά κριτήρια καθώς η φιλοσοφία του δικού μας Κέντρου ξένων γλωσσών είναι η υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και η κατά το δυνατόν μέγιστη επιτυχία στις εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που η σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας προτείνει είναι η Επικοινωνιακή Προσέγγιση ( Communicative Language Teaching - CLT ) όπου το κέντρο βάρους πέφτει όχι μόνο στην εκμάθηση κανόνων γραμματικής και απομνημόνευσης λεξιλογίου, αλλά κυρίως στη δυνατότητα σωστής εφαρμογής και ικανής χρήσης της γλώσσας σε επικοινωνιακό επίπεδο. Με άλλα λόγια ο μαθητής καθίσταται ικανός να χειριστεί τη γλώσσα και να είναι ένας εύγλωττος ομιλητής. Τα βιβλία που κατά καιρούς επιλέγουμε να διδάξουμε, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τέτοιων λειτουργιών της γλώσσας, όπως για παράδειγμα τη διδασκαλία των Collocations, Idiomatic English, Everyday English, Functional/Situational English, Confusable words and Common Mistakes. Επιπλέον, η επιλογή των κειμένων και των θεματικών ενοτήτων είναι απόλυτα συνυφασμένη με τα ενδιαφέροντα και τις ενασχολήσεις των Ελλήνων μαθητών, οι οποίοι όντας ανήσυχοι και πολυπράγμονες δε συμβιβάζονται με οτιδήποτε λιγότερο από εκείνο που τους δίνει κίνητρα και ώθηση να πετύχουν υψηλούς στόχους στην εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία.

  Ημέρες ειδήσεων και κινηματογράφου

  Κάθε χρόνο φροντίζουμε να αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα σπουδών μας και να εντάσσουμε νέες δραστηριότητες και διδακτικές μεθόδους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών μας κι επιπλέον να ενισχύουν το κίνητρό τους, που είναι βασική προϋπόθεση στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Κάνοντας χρήση των οπτικοακουστικών μέσων, στην προκειμένη περίπτωση γίνεται χρήση του Projector και υπάρχει άμεση πρόσβαση στο internet, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθούν δελτία ειδήσεων από το CNN με αγγλικούς υπότιτλους, ενώ ταυτόχρονα τους ζητείται να κάνουν κάποιες ασκήσεις από τους καθηγητές τους. Παράλληλα έχει γίνει επιλογή ταινιών και αγγλικών σειρών (NCIS) που προβάλλονται με αγγλικούς υπότιτλους προσδοκώντας από τους μαθητές να συλλέξουν διάφορες κατηγορίες από το λεξιλόγιο (Collocations, idioms, set phrases) και να παραγάγουν οι ίδιοι γραπτό λόγο, αλλά και να εξασκήσουν την επικοινωνιακή τους δυνατότητα κάνοντας χρήση των νέο-αποκτημένων γνώσεών τους σε ό, τι αφορά κυρίως το λεξιλόγιο.

  Authentic Articles and Videos

  Ανάλογα με το θεματικό περιεχόμενο των βιβλίων, προσφέρουμε στους μαθητές μας επαφή με αυθεντικό υλικό της ξένης γλώσσας μέσω της βοήθειας της τεχνολογίας. Οι μαθητές μας παρακολουθούν μια πληθώρα εκπαιδευτικών βίντεο με τη βοήθεια που μας παρέχουν πολλές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, όπως η ιστοσελίδα του British Council, προσαρμοσμένων πάντα στο επίπεδο της κάθε τάξης. Για παράδειγμα, με αφορμή το περιεχόμενο ενός μαθήματος που αφορά το μουσείο μέσων μαζικής μεταφοράς του Λονδίνου, τα παιδιά παρακολουθούν ένα βίντεο –ξενάγηση στο συγκεκριμένο μουσείο αλλά και σε μια πληθώρα μουσείων του Λονδίνου.

  Επιπλέον, στο πλαίσιο της επαφής των μαθητών μας με αυθεντικό υλικό της ξένης γλώσσας εντάσσουμε επιλεγμένα άρθρα από διάφορα περιοδικά . Η επιλογή πραγματοποιείται σε συνάρτηση με το περιεχόμενο των βιβλίων αλλά και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας, προωθώντας έτσι τη διαθεματικότητα και τη συνεχή επαφή τους με την αυθεντική γλώσσα.

  Interactive Presentation of Grammar and Interactive Grammar Exercises

  Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας, καθώς κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και προάγει τα τρία βασικά είδη μαθησιακού προφίλ (οπτικό, ακουστικό και κιναισθητικό). Έτσι, λοιπόν, πολλά από τα γραμματικά φαινόμενα παρουσιάζονται σε διαδραστική μορφή με τη βοήθεια του PowerPoint. Η διδασκαλία της γραμματικής πλέον γίνεται ακόμα πιο ευχάριστη, καθώς η παρουσίαση είναι εμπλουτισμένη με χρώματα, κίνηση και εικόνες, ενώ πραγματοποιείται και διαδραστική εξάσκηση επίσης με τη βοήθεια του PowerPoint προωθώντας έτσι τη συμμετοχή όλων των μαθητών μας.

  Interactive Boards – Book material

  Με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα πραγματοποιούνται συνεχείς επαναλήψεις της διδακτέας ύλης των βιβλίων ανά κεφάλαιο με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Οι επαναλήψεις πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση με πλήθος διαδραστκών ασκήσεων, αλλά παράλληλα και με τη βοήθεια εκπαιδευτικών και δημιουργικών παιχνιδιών που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών μας.

  Επαγγελματισμός & Δημιουργικότητα

  Το κέντρο μας ακολουθεί ένα αναλυτικό δοκιμασμένο πρόγραμμα σπουδών και μελέτης. Θα καλύψει την ύλη που πρέπει. Δε θα προσαρμοστεί το φροντιστήριο στον ρυθμό του παιδιού, αλλά θα προσφέρει στο παιδί τη δυνατότητα να προχωρήσει αφομοιώνοντας την ύλη όσο καλύτερα γίνεται και να μη μείνει πίσω. Με ομαδικό πνεύμα και θετική ενέργεια θέτουμε καθημερινά υψηλούς στόχους για τον εαυτό μας και το Κέντρο μας. Με δημιουργική διάθεση, όραμα και όρεξη βρίσκουμε τρόπους να τους επιτύχουμε.

  Αναφορά ύλης

  Αναφορά ύλης αποστέλλεται στους γονείς με αναλυτική ενημέρωση για την ύλη που ολοκληρώθηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου καθώς και για όλες τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές. Επίσης, οι γονείς παραλαμβάνουν στο τέλος κάθε μαθήματος τα καθήκοντα που έχουν τα παιδιά για την επόμενη φορά.

  Κάρτα επίδοσης μαθητή

  Στο πλαίσιο της ουσιαστικής ενημέρωσης και συνεργασίας με τους γονείς έχουμε καθιερώσει την κάρτα επίδοσης μαθητή, στην οποία καταγράφονται σε κάθε μάθημα βαθμολογίες, επιδόσεις, ελλείψεις, συμπεριφορά του μαθητή. Η κάρτα αυτή είναι προσβάσιμη στους γονείς όποτε το θελήσουν.

  Συνεργασία με γονείς

  Τρεις επίσημες συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για κάθε διδακτική περίοδο, κατά τη διάρκεια των οποίων οι γονείς παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις προόδου ανά δεξιότητα. Επιπλέον συναντήσεις με τους καθηγητές γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία του Κέντρου μας.

  Βαθμολογία

  Στη διαδικασία της μάθησης είναι ο καλός και ο κακός βαθμός. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι ένας χαμηλός βαθμός σε μάθημα της ημέρας, σε κάποιο διαγώνισμα ή στο τέλος του τριμήνου ή ακόμα και στο τέλος της διδακτικής περιόδου δε συνεπάγεται εκνευρισμό από τους γονείς ή απογοήτευση του μαθητή. Σημασία έχει να προσπαθήσουμε από κοινού να εντοπίσουμε τα αίτια αυτής της κατάστασης που μπορεί να είναι ποικίλα. Αναφέρουμε κάποια όπως αναποτελεσματικός τρόπος μελέτης, έλλειψη εργατικότητας και αμέλεια (όχι σπάνια στην εφηβική ηλικία), υπερβολική ενασχόληση με αθλοπαιδιές ή τηλεόραση, δυσκολία προσαρμογής στο καινούριο περιβάλλον ή στο νέο καθηγητή. Όταν επισημάνουμε την αιτία που δημιούργησε την κακή επίδοση, θα βοηθήσουμε τον μαθητή να το ξεπεράσει με τις δικές του πολλές δυνάμεις που διαθέτει και να επανέλθει σε κανονικές επιδόσεις. Οι καθηγητές μας έχουν την υποχρέωση και πολύ περισσότερο τη διάθεση να συνεργάζονται με γονείς και μαθητές με στόχο πάντοτε την ωφέλεια των μαθητών μας.

  Αξιολόγηση

  Οι μαθητές μας αξιολογούνται συνεχώς, προφορικά, γραπτά, μέσα από εξετάσεις, με εργασίες και με άλλους τρόπους. Η αξιολόγηση απευθύνεται και στις 4 ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής - listening,speaking,reading και writing. Αυτό μας βοηθάει να εντοπίζουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να ενισχύουμε όποιον μαθητή το χρειάζεται έγκαιρα και σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. Όσοι μαθητές του Κέντρου μας παρακολουθούν τμήματα, τα οποία οδηγούν σε εξετάσεις πτυχίου, τον Ιανουάριο υποβάλλονται σε εξετάσεις προσομοίωσης (παρόμοιες με αυτές που θα δώσουν στο τέλος της χρονιάς).
  Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι, όταν θα γράψουν εξετάσεις πτυχίου, οι μαθητές μας θα είναι έτοιμοι τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

  Εξετάσεις

  Ετοιμάζουμε τους μαθητές βάσει τoυ Common European Frameword.

  Προετοιμάζουμε όλους τους μαθητές μας ανεξαιρέτως για τις εξετάσεις των πανεπιστημίων Cambridge, Michigan (FCE,CPE,ECCE,ECPE), καθώς και για άλλα πτυχία όπως EDI, MSU, EDEXCEL, TIE, PALSO. Η προετοιμασία γίνεται με ενιαία δίδακτρα για όλες τις εξετάσεις χωρίς extra επιβάρυνση. IELTS, TOEIC είναι επίσης πτυχία που προτείνουμε ανάλογα με τις ανάγκες των υποψηφίων.

  Επίσης, οι μαθητές μας συμμετέχουν για τις άλλες διδασκόμενες γλώσσες στις εξετάσεις των αντίστοιχων ινστιτούτων(Γκαίτε, Γαλλικό Ινστιτούτο )

  ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ

  Oι μαθητές των μικρότερων επιπέδων έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις PALSO και CAMBRIDGE.

  Kατάταξη των μαθητών στα πτυχία

  Στις πτυχιακές τάξεις τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ξεκινάμε έναν κύκλο από τεστ προσομοίωσης εξετάσεων (mock tests) όλων των αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ φορέων πιστοποίησης έτσι ώστε να εντοπιστούν οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υποψηφίων. Το μήνα Ιανουάριο παίρνουμε την οριστική απόφαση και προτείνουμε σε γονείς και μαθητές τον φορέα στον οποίο έχουν οι μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Εμείς προτείνουμε, η απόφαση όμως ανήκει στους μαθητές και στους γονείς. Από τον Φεβρουάριο ξεκινούν κύκλοι έξτρα μαθημάτων, δωρεάν παροχή του κέντρου μας, για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών μας σε γνωστικό και ψυχολογικό επίπεδο.

  Ενισχυτική διδασκαλία

  Αυτά τα μαθήματα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον μαθητή, σε συνδυασμό πάντα με τη δική του ατομική προσπάθεια και το συστηματικό διάβασμα, να καλύψει κενά και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις απαιτήσεις της τάξης.

  Γιορτές και εκδηλώσεις

  Οργανώνουμε γιορτές και εκδηλώσεις με στόχο να δημιουργήσουμε στα παιδιά αναμνήσεις ομαδικότητας, διασκέδασης, αγάπης, δημιουργίας, φαντασίας.

  Χωρισμός τμημάτων

  Στην αρχή της κάθε χρονιάς ανάλογα με το επίπεδο του έμψυχου υλικού που έχουμε, βάζουμε μαθησιακούς στόχους λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις μαθησιακές και ψυχολογικές ιδιαιτερότητες των παιδιών. Δεν κατατάσσουμε τους μαθητές σε στεγανοποιημένα έτη σπουδών, ενώ όλα τα τμήματα δεν είναι υποχρεωμένα να προχωρούν με τον ίδιο ρυθμό ούτε να ασχολούνται με τις ίδιες δραστηριότητες. Στο ίδιο επίπεδο υπάρχουν διαφορετικά τμήματα. Αν ένα τμήμα καλύπτει τους στόχους νωρίτερα, θα κάνει ένα βήμα παραπάνω και θα προχωρά σε ύλη ανωτέρου επιπέδου.

  Μέθοδος CLIL

  Κάνουμε το συναρπαστικό ταξίδι της μάθησης μέσω της προσέγγισης CLIL-Content and Language Integrated Learning- που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύπτουν και να επεξεργάζονται θεματικές ενότητες διαπολιτισμικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα ως εργαλείο.

Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 51
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 349593 & 2310 349598

Stay Connected

Please enable the javascript to submit this form

ΓΕΜΗ: 039996706000


Web Design by CYLICOM