Διπλώματα
new SUCCESS!
Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

new SUCCESS

Διπλώματα
  ΑΓΓΛΙΚΑ


  Εξετάσεις Cambridge


  YLE Γνωστές και ως Young Learners English (YLE), οι συγκεκριμένες εξετάσεις αξιολογούν με ακρίβεια την επίδοση παιδιών 7–12 ετών στις δεξιότητες της κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το διασκεδαστικό τρόπο εκμάθησης. Τα παιδιά ενθαρρύνονται στην προσπάθειά τους για απόκτηση πιστοποίησης κερδίζοντας «ασπίδες» (shields) που καταγράφουν την πρόοδό τους.

 • Περισσότερα +

  • Cambridge English: Starters Γνωστή και ως Young Learners English (YLE): Starters, είναι η πρώτη από τις τρεις εξετάσεις Cambridge English: Young Learners που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές μεταξύ 7 και 12 ετών. Το Cambridge English: Starters αποτελεί το πρώτο βήμα στην εκπαιδευτική διαδρομή του παιδιού σας, εισάγοντάς το στον γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής, με μέθοδο που διασκεδάζει και κινητοποιεί.

  • Cambridge English: Movers Γνωστή και ως Young Learners English (YLE): Movers είναι η δεύτερη από τις τρεις εξετάσεις σχεδιασμένες ειδικά για μαθητές σχολείου μεταξύ 7 και 12 ετών. Το Cambridge English: Movers δείχνει ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να κατακτά ένα πολύ βασικό επίπεδο.

  • Cambridge English: Flyers Γνωστή και ως Young Learners English (YLE): Flyers, είναι η πιο προχωρημένη από τις τρεις εξετάσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές σχολείου μεταξύ 7 και 12 ετών. Το Cambridge English: Flyers δείχνει ότι ένα παιδί χειρίζεται τον γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε βασικό επίπεδο.

  KET for Schools

  Γνωστό και ως Key English Test (KET) for Schools πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται τον γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε βασικό επίπεδο.

  PET for Schools

  Γνωστό και ως Preliminary English Test (PET) for Schools, πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται τον γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε μέσο επίπεδο.

  FCE

  Γνωστό και ως First Certificate in English (FCE) for Schools πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής έχει αρχίσει να αποκτά δεξιότητες στην Αγγλική και είναι σε θέση να τη χρησιμοποιεί σε μέσο-ανώτερο επίπεδο για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  Advanced (CAE)

  Γνωστό και ως Certificate in Advanced English (CAE), αποτελεί κορυφαία εξέταση στην Αγγλική για επαγγελματική και ακαδημαϊκή επιτυχία.

  Proficiency(CPE)

  Γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE), αποτελεί εξέταση Cambridge ESOL σε ανώτατο επίπεδο. Απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν αποκτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική.

  Εξετάσεις Cambridge English που οδηγούν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις

  Cambridge English: Business Certificates

  Γνωστές και ως Business English Certificates (BEC), οι συγκεκριμένες εξετάσεις αναπτύσσουν την Αγγλική με στόχο την επικοινωνία με αυτοπεποίθηση σε διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον και αποδεικνύουν στους εργοδότες ότι έχετε τις απαιτούμενες δεξιότητες της Αγγλικής προκειμένου να επιτύχετε. Τα Business English Certificates (BEC) αναγνωρίζονται παγκοσμίως από κορυφαίες διεθνείς εταιρείες καθώς και από εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων.

  TKT (Teaching Knowledge Test)

  Αυτό το διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε ομιλητές άλλων γλωσσών. Στοχεύει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των καθηγητών και στη διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών τους εστιάζοντας στην ουσιαστική διδακτική γνώση που απαιτείται να έχουν οι καθηγητές που διδάσκουν αρχάριους, προχωρημένους ή ενήλικες μαθητές οπουδήποτε στον κόσμο.

  Εξετάσεις Μichigan

  ECCE

  Η εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική.

  Proficiency ECPE

  Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί γλωσσικά, κειμενικά, κοινωνιογλωσσικά και πραγματολογικά στοιχεία της Αγγλικής.

  Eξετάσεις από το Βρετανικό Συμβούλιο και το Πανεπιστήμιο Cambridge

  IELTS

  Η εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική. Το IELTS διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο και το Πανεπιστήμιο του Cambridge και δημιουργήθηκε, για να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των Βρετανικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αγγλόφωνων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διεθνώς.

  Η βαθμολογική κλίμακα του IELTS είναι από το 1 έως το 9. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε κάθε μία από τις επιμέρους ενότητες (Listening, Reading, Writing and Speaking) οι οποίες συμψηφίζονται σε ένα Γενικό Μέσο Όρο.

  Οι εξετάσεις του IELTS στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται κάθε μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα αποτελέσματα εκδίδονται 13 μέρες μετά την εξέταση.

  Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

  Το TOEFL δημιουργήθηκε για φοιτητές ή υποψήφιους φοιτητές που ζητούν να γίνουν δεκτοί σε κολέγια και πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Είναι το πιο γνωστό και παγκοσμίως αποδεκτό τεστ Αγγλικής και διοργανώνεται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση .

  TOEFL iBT (internet-based test)

  Το TOEFL iBT (internet-based test) είναι τεστ υψηλής χρηστικότητας (high stakes exam). Πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για το TOEFL iBT στη Θεσσαλονίκη.

  Τest of English for International Communication (TOEIC)

  TOEIC Listening and Reading

  Το TOEIC Listening and Reading με περισσότερους από 5 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο είναι ο ηγέτης στις εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας και με τη συχνή διεξαγωγή εξετάσεων το πιο ευέλικτο τεστ στην Ελλάδα.

  Το TOEIC απευθύνεται σε υποψηφίους που θέλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στο καθημερινό ή εργασιακό τους περιβάλλον. Είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

  Πού αναγνωρίζεται το TOEIC ;
  • Σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Κύπρο.
  • Σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό.
  • Σε επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς.
  • Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC στα εξής επίπεδα: μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780) και πολύ καλή γνώση (785-900).

  Eξετάσεις Michigan State University

  Οι εξετάσεις του MSU θεωρούνται φιλικές προς τους υποψηφίους λόγω της δομής τους και του συστήματος βαθμολόγησης που ακολουθούν. Πρόκειται για μία εξέταση εξολοκλήρου σχεδιασμένη, εφαρμοσμένη και βαθμολογημένη στις ΗΠΑ.

  Τα πτυχία του MSU μπορούν να 'ανοίξουν την πόρτα' σε πολλές ευκαιρίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ αλλά και οι μοναδικές στην Ελλάδα που υποστηρίζονται πλήρως από το Ίδρυμα Fulbright.

  MSU CELC

  Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Certificate of English Language Competency του Michigan State University (MSU-CELC) αποτελούνται από τέσσερα μέρη σχεδιασμένα, για να αξιολογούν τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε επίπεδο Β2 και στις τέσσερις ενότητες (Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ).

  MSU CELP

  Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Certificate of English Language Proficiency του Michigan State University βασίζονται σε ένα τεστ που χωρίζεται σε τέσσερα μέρη σχεδιασμένο, για να αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε επίπεδο Γ2 και στις τέσσερις ενότητες (Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αγγλική καθομιλουμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται από έναν μορφωμένο ομιλητή παρά στην εξειδικευμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

  Laas (Palso)

  Διενεργούνται υπό την αιγίδα της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. Είναι αναγνωρισμένες από το ICC.
  PRE A1
  A1
  A2


  Nocn (esol exams)

  Σε 4 επίπεδα Β1,Β2,Γ1,Γ2 και είναι αναγνωρισμένες από το Α.Σ.Ε.Π
  LEVEL 2
  LEVEL 3
  LEVEL 4
  LEVEL 5

  Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
  Β2
  Γ1
  Γ2

  ΓΑΛΛΙΚΑ

  Η πρόοδος των σπουδαστών πιστοποιείται με την απόκτηση των DELF και DALF: Εξετάσεις της Γαλλικής Πρεσβείας οι οποίες διεξάγονται μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου και αντιστοιχούν στα έξι επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών.

  DELF Επίπεδο Α1

  Πιστοποιεί τις πρώτες βάσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

  DELF Επίπεδο Α2

  Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή και άμεση συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

  DELF Επίπεδο Β1

  Πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής.

  DELF Επίπεδο Β2

  Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

  DALF Επίπεδο C1

  Εγγυάται την αναγνώριση προχωρημένου επιπέδου της γαλλικής γλώσσας από τους επίσημους οργανισμούς και εταιρείες, ενώ απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές που επιθυμούν να κάνουν ανώτερες σπουδές στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία και πολλές γαλλόφωνες χώρες από την υποχρεωτική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

  DALF Επίπεδο C2

  Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να μπορεί να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή.

  SORBONNE B1-C2

  Εξετάσεις της Σορβόννης στο Παρίσι οι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου. Αντιστοιχούν στα επίπεδα B1, Β2, C1 και C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών και έχουν λογοτεχνική κατεύθυνση σε αντίθεση με τη σειρά DELF-DALF, τα οποία είναι επικοινωνιακά διπλώματα.

  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΠΑΙΔΙΑ-ΕΦΗΒΟΙ

  ZERTIFIKAT A1

  Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 10 έως 16 ετών. Πιστοποιεί απλές, βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ...

  • να διατυπώνεις απλές ερωτήσεις, παρακλήσεις και να απαντάς ανάλογα,
  • να γράφεις χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις και εκφράσεις λίγα πράγματα για σένα και τους άλλους,
  • να κατανοείς συνομιλίες και κείμενα που αναφέρονται σε οικεία για σένα θέματα.

  ZERTIFIKAT A2

  Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας από 12 έως 16 ετών. Πιστοποιεί βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ...

  * να κατανοήσεις και να χρησιμοποιήσεις προτάσεις και τυποποιημένες εκφράσεις σε καθημερινές περιστάσεις,
  • να συνεννοηθείς στα πλαίσια απλών, πολύ συνηθισμένων περιστάσεων κατά τις οποίες ανταλλάσσεις πληροφορίες για οικεία και συνηθισμένα θέματα,
  • να δίνεις με απλές δομές, βασικές πληροφορίες για την καταγωγή και την εκπαίδευσή σου, το άμεσο περιβάλλον σου και τα θέματα που σχετίζονται με τις άμεσες ανάγκες σου.

  ΕΦΗΒΟΙ - ΕΝΗΛΙΚΕΣ

  ZERTIFIKAT B1

  Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες. Χαρακτηρίζει το χρήστη της γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ...

  • να κατανοείτε τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που εκφέρεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας και που αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.,
  • να αντιμετωπίσετε τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες,
  • να εκφραστείτε απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος,
  • να διηγηθείτε εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψετε όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσετε σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

  ZERTIFIKAT B2

  Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί γνώσεις σε προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ...

  • να κατανοείτε τα βασικά νοήματα σύνθετων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις του ειδικού σας τομέα,
  • να εκφράζεσθε προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια έτσι ώστε να είναι δυνατή χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές ή συνομιλία με αυτόχθονα ομιλητή,
  • να εκφράζεσθε για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με σαφή και αναλυτικό τρόπο, να διατυπώνετε τις θέσεις σας για κάποιο επίκαιρο θέμα και να απαριθμείτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

  ZERTIFIKAT C1

  Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (C1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ...

  • να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εκτενών κειμένων και να αντιλαμβάνεσθε ακόμη και τα νοήματα που υπονοούνται,
  • να εκφράζεσθε με αυθορμητισμό και ευχέρεια χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε για λέξεις,
  • να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική σας ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές σας,
  • να διατυπώνετε εκτενώς τις απόψεις σας για σύνθετα θέματα χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο.

  Σε περίπτωση κατά την οποία αποκτώντας το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat C1 θέλετε να πάρετε απαλλαγή από άλλη γλωσσική εισαγωγική εξέταση για υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές , παρακαλούμε, απευθυνθείτε πριν την έναρξη των σπουδών σας στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή τον προκαταρκτικό κύκλο σπουδών που σας ενδιαφέρει.

  ZERTIFIKAT C2

  Η εξέταση Goethe-Zertifikat C2 : Großes Deutsches Sprachdiplom απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί άριστες γνώσεις και αντιστοιχεί στο έκτο επίπεδο (C2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ...

  • να κατανοείτε χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζετε και ακούτε στα Γερμανικά,
  • να συνοψίζετε πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις,
  • να εκφράζεσθε αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια και να διατυπώνετε λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, ακόμα και όταν πρόκειται για σύνθετα θέματα.

  Το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές να εισαχθούν σε γερμανικά πανεπιστήμια και ανώτατα ιδρύματα. Σε πολλά μέρη αναγνωρίζεται ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που δίνει στους κατόχους του το δικαίωμα να διδάξουν Γερμανικά.

  Η εξέταση αναγνωρίζεται από τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας ως πιστοποιητικό για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τους φορείς αναγνώρισης στα εκάστοτε κρατίδια, όπως: Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Παιδαγωγικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών, Περιφερειακή Κυβέρνηση και Διοίκηση Γερουσίας.

  ΕΝΗΛΙΚΕΣ

  ZERTIFIKAT A1

  Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί απλές βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ...
  • συνεννοηθείτε με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής σας μιλάει αργά και καθαρά,
  • να κατανοείτε και να χρησιμοποιείτε οικείες και συχνές εκφράσεις όπως και καθημερινές προτάσεις (π.χ. πληροφορίες για σας και την οικογένειά σας, για ψώνια και αγορές, για τη δουλειά σας, για την περιοχή σας),
  • να παρουσιάζετε τον εαυτό σας και άλλους ανθρώπους και να ζητάτε από αυτούς πληροφορίες για το άτομό τους, - για παράδειγμα, το πού μένουν, τι ανθρώπους γνωρίζουν ή τι πράγματα έχουν.

  ZERTIFIKAT A2

  Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2 απευθύνεται σε ενήλικες. Προϋποθέτει βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ...
  • να κατανοείτε και να χρησιμοποιείτε προτάσεις και συχνές εκφράσεις σε καθημερινές περιστάσεις,
  • να συνεννοηθείτε στα πλαίσια απλών συνηθισμένων περιστάσεων και να ανταλλάξετε πληροφορίες για οικεία ή καθημερινά θέματα,
  • να περιγράφετε με απλό τρόπο την καταγωγή και την εκπαίδευσή σας, την περιοχή στην οποία ζείτε και τα αντικείμενα που έχουν σχέση με τις άμεσες ανάγκες σας.

Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 51
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 349593 & 2310 349598

Stay Connected

Please enable the javascript to submit this form

ΓΕΜΗ: 039996706000


Web Design by CYLICOM