Το μήνυμα της διεύθυνσης
new SUCCESS!
Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

new SUCCESS

Από τη διεύθυνση
  Έχοντας μια διαδρομή 36 ετών στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στόχος μου πάντα ήταν και είναι να κάνω τα παιδιά ν’ αγαπήσουν τη γνώση.

  Αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου οι συνεργάτες μου και εγώ δημιουργήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

 • Περισσότερα +

  Ακόμα από τις τάξεις των Kids και Birdies διαμορφώνουμε ειδικά προγράμματα διδασκαλίας που βασίζονται σε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. Έτσι πετυχαίνουμε την εξοικείωση του παιδιού στο άκουσμα της ξένης γλώσσας, στοιχείο πολύ βασικό για την παραπέρα σχέση του με αυτήν.

  Στις μεγαλύτερες τάξεις με σεβασμό για τον μαθητή, υπευθυνότητα και προσφέροντας πάντα υπηρεσίες ποιότητας καταφέραμε να συνδυάσουμε την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας με την ολιστική προσέγγιση έτσι ώστε η διδασκαλία μας να χαρακτηρίζεται από αποδοτικότητα, ζωντάνια, δημιουργικότητα, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της εκμάθησης της ξένης γλώσσας και την επιτυχία των μαθητών μας στα πτυχία.

  Εξάλλου δε θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που διαρκώς εξελίσσεται και όχι ένα στατικό αντικείμενο μελέτης, για αυτό και η γλωσσολογία ως επιστήμη δε σταματά να ερευνά και να ενσωματώνει νέες μεθόδους διδασκαλίας και νέα δεδομένα.

  Στο κέντρο μας αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση ως μία ανάγκη απόλυτα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Έτσι βλέπουμε μπροστά και διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο σχολείο, ικανό να παρέχει ξενόγλωσση εκπαίδευση με τρόπο μαθητοκεντρικό.

  Στόχος και προτεραιότητα μας είναι ο μαθητής. Και δεν υπολογίζουμε κανένα κόστος, προκειμένου να του παρέχουμε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Εξάλλου τα αποτελέσματα 36 χρόνια τώρα αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα!

Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 51
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 349593 & 2310 349598

Stay Connected

Please enable the javascript to submit this form

ΓΕΜΗ: 039996706000


Web Design by CYLICOM