Αγγλικά
new SUCCESS!
Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

new SUCCESS

Αγγλική γλώσσα

  Γιατί να μάθω αγγλικά;

  Σήμερα είναι νομοθετικά υποχρεωτικό να μάθει το παιδί τουλάχιστον δύο γλώσσες. Γι’ αυτό και είναι πλέον επιθυμία και επιδίωξη όλων η ολοκλήρωση των ξενόγλωσσων σπουδών τους σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία αλλά και στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

  Tο γεγονός ότι τα Αγγλικά είναι η γλώσσα του εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ότι η Αγγλική θεωρείται προαπαιτούμενη γλώσσα για κάθε είδους δουλειά αλλά και για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τομείς, καθώς και το μέσον επικοινωνίας εκατομμυρίων ανθρώπων στις καθημερινές και επιχειρησιακές τους συναλλαγές την καθιστούν πρώτη στις προτιμήσεις των σπουδαστών και εργαζομένων.

 • Περισσότερα +

  Περίπου 350 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα, ενώ ακόμα 300 εκατομμύρια άνθρωποι τη μιλούν ως δεύτερη γλώσσα. Είναι η επίσημη ή ημιεπίσημη γλώσσα σε πάνω από 60 χώρες του κόσμου. Διεθνείς Οργανισμοί, όπως ο ΟΗΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς και συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συνεδριάζουν ή χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα ως κύριο επικοινωνιακό μέσο.

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ


  Προσχολικής Ηλικίας kids (για παιδιά 3 έως 5 ετών)


  Το πρόγραμμα προσχολικής αγωγής είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και δυνατότητες των παιδιών ηλικίας 3 έως 5ετών.

  Τα παιδιά αυτής της ηλικίας μαθαίνουν την ξένη γλώσσα παίζοντας. Οι εμπειρίες τους όσον αφορά τα Αγγλικά οφείλουμε να είναι θετικές και ευχάριστες. Οι μέθοδοι που ακολουθούμε συμβάλλουν στην ανάπτυξη γλωσσικών, ψυχοκινητικών, συναισθηματικών, πνευματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. Τα παιδιά μαθαίνουν διασκεδάζοντας.

  Ως εργαλεία χρησιμοποιούμε τα τραγούδια, τα παιχνίδια με κίνηση, τις ιστοριούλες, τις εικόνες με αντικείμενα και τα βιβλία μας, τους διαδραστικούς πίνακες, τις χειροτεχνίες, τα videos, μουσική και λεξιλόγιο σε θεματικές ενότητες.

  Έτσι τα παιδιά ξεκινούν το ταξίδι τους με προορισμό την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μαθαίνοντας να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας, αναπτύσσοντας την κοινωνικότητα αλλά και τη δημιουργικότητά τους, κερδίζοντας αποδοχή και κοινωνικότητα, στοιχεία που τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους βάζοντας γερά θεμέλια σε αυτό το ταξίδι της γνώσης .

  Pre-juniors (για παιδιά 5 έως 7 ετών)


  Τα τμήματα για παιδιά ηλικίας από 5 έως 7 ετών αποτελούν μια αρχική εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα βάσει ενός ειδικού συστήματος, το οποίο είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας και είναι βασισμένο στο παιχνίδι και τη δημιουργική απασχόληση.

  Σκοπός αυτού του επιπέδου σπουδών είναι να δημιουργηθεί μια βάση, κατά την οποία τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με τρόπο διασκεδαστικό και να αποκτήσουν γνώσεις οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες και βοηθητικές κατά την εισαγωγή τους στο επόμενο στάδιο.

  Ως εργαλεία χρησιμοποιούμε τα τραγούδια, τα παιχνίδια με κίνηση, τις ιστοριούλες, τις εικόνες με αντικείμενα και τα βιβλία μας, τους διαδραστικούς πίνακες.

  Τραγούδια: Τα αγγλικά παιδικά τραγούδια είναι εξαιρετικά πολύτιμα κατά τη διδασκαλία της γλώσσας, γιατί αποτελούν κίνητρο για τους νεαρούς μαθητές της προσχολικής ηλικίας, οι οποίοι βρίσκουν διασκεδαστικό το να τραγουδούν ομαδικά ανάμεσα στους φίλους τους, τους οποίους θεωρούν δικά τους πρόσωπα. Το πλεονέκτημα είναι ότι μέσω των τραγουδιών η ξένη γλώσσα «σταθεροποιείται» μέσα στο μυαλό του κάθε παιδιού.

  Παιχνίδια με κίνηση: Τα παιχνίδια αυτά, αν και έχουν ως κύριο σκοπό τους την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, λαμβάνουν χώρα σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον, πράγμα που δημιουργεί ενδιαφέρον σε κάθε παιδί αυτής της ηλικίας. Η ομαδική κίνηση είναι το στοιχείο που καθησυχάζει ακόμα και τα παιδιά που χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουν τη γλώσσα κτήμα τους. Μπορούν εύκολα να προσανατολιστούν κοιτάζοντας τα άλλα παιδιά της ομάδας. Έτσι αποκτούν αυτοπεποίθηση. Σ΄αυτό το στάδιο το παιδί νιώθει ότι είναι ικανό. Αυτή είναι μια σημαντική εμπειρία η οποία ενδυναμώνει το ίδιο αλλά και το ενδιαφέρον του για την ξένη γλώσσα.

  Ιστοριούλες: Με τη βοήθεια μικρών ιστοριών, που ανταποκρίνονται στις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας, ένα παιδί καταλαβαίνει αρχικά μεμονωμένες λεξούλες και αργότερα μεγαλύτερες προτάσεις, φτάνοντας σταδιακά στο επίπεδο όπου με άνεση αντιλαμβάνεται και κατανοεί κάποια απλή αφήγηση στα Αγγλικά.

  Εικόνες με αντικείμενα: Οι νέες λέξεις παρουσιάζονται στα παιδιά μέσα από καρτέλες που εικονίζουν διάφορα αντικείμενα. Οι καρτέλες αποτελούν σημαντικό μέσο για τη διδασκαλία, γιατί έχουν τη δυνατότητα μέσω της εικόνας που παρουσιάζουν κάθε φορά να μεταβιβάζουν παράλληλα στο παιδί την αγγλική λέξη. Αυτή η μέθοδος βοηθά τα παιδιά να καλλιεργούν τη μνήμη τους και να αποθηκεύουν τις αγγλικές λεξούλες ευκολότερα. Στο στάδιο αυτό τα παιδιά αποκτούν και την πρώτη «οπτική επαφή» με τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου.

  Τα βιβλία μας: Τα βιβλία που χρησιμοποιούμε είναι ελληνικών ή ξένων εκδοτικών οίκων και επιλέγονται μετά από προσεκτική αξιολόγηση. Είναι από τα καλύτερα που κυκλοφορούν στην αγορά, είναι κατάλληλα για τις ηλικίες των παιδιών αυτών και έχουν ως στόχο την επαφή των μαθητών με την αγγλική γλώσσα με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό.

  Διαδραστικοί πίνακες: Με τον έξυπνο πίνακα οι μικροί μαθητές ενθουσιάζονται, συνεργάζονται, έχουν κίνητρο και ενδιαφέρον να μάθουν. Το μάθημα πλέον σήμερα χρειάζεται να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών και να καλύπτει τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ που έχουν. Εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε τη σημερινή μετωπική διδασκαλία, που εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη μέθοδο διδασκαλίας, με την ψηφιακή τεχνολογία. Τα αποτελέσματα είναι μοναδικά!

  A΄ & Β΄ Juniors (για παιδιά 7 έως 9 ετών)


  Tα τμήματά μας Α΄ & Β΄ junior απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 7 – 9 ετών. Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά εισάγονται στην αγγλική γλώσσα και κουλτούρα. Με βιβλία επιλεγμένα από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους και προσεκτικά σχεδιασμένο υλικό, που τους δίνεται από το Κέντρο μας, με πολλές δραστηριότητες που αφορούν την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους (τραγούδια, ιστορίες, θέατρο, λογοτεχνία, οπτικοακουστικό υλικό, παιχνίδια), οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και αρχίζουν σταδιακά να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα σε προφορικό αλλά και γραπτό επίπεδο ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας - αλλά και γενικώς η μάθηση – φροντίζουμε να εμπλουτίζεται με στοιχεία πολιτισμού και κουλτούρας έτσι ώστε να αναβαθμίζεται το επίπεδο των παιδιών μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

  Seniors - Επίπεδα Α1 έως Β1 / Μεσαίο Επίπεδο (για παιδιά 9 έως 12 ετών)


  Τα τμήματά μας (A', B', C' & D’ Senior) απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9 – 12 ετών και τα οδηγούν από το επίπεδο αρχαρίων (beginners) στο ενδιάμεσο επίπεδο (intermediate).

  Τα τμήματα του μεσαίου επιπέδου στοχεύουν στα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1, Α2 και B1 όπως αυτά περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Τα επίπεδα Α1 και Α2 χαρακτηρίζουν το μαθητή ως βασικό χρήστη, ενώ το επίπεδο Β1 ως ανεξάρτητο χρήστη της αγγλικής γλώσσας.

  Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του PALSO, LAAS, NOCN και Cambridge: Movers, Flyers, Key English Test (KET) και Preliminary English Test (PET)

  Τμήματα Επίπεδα (σύμφωνα με το ΚΕΠΑ) Εξετάσεις
  A'senior A1 LAAS- Movers
  B'senior A2 LAAS -Flyers
  C'senior A2 LAAS -Key English Test
  D'senior B1 NOCN-Preliminary English Test

  Exam classes – Πτυχιακές τάξεις (Τμήματα Εξετάσεων για Εφήβους 12 έως 16 ετών - Επίπεδα Β2 έως C2)


  Στο ανώτερο επίπεδο ανήκουν τα τμήματα εξετάσεων (Lower, Advanced, Proficiency) και απευθύνονται σε εφήβους ηλικίας 12- 16 ετών, όπως επίσης και σε φοιτητές και ενήλικες.

  Τα τμήματα εξετάσεων στοχεύουν στα επίπεδα B2, C1 και C2, όπως αυτά περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Στο επίπεδο Β2 ο μαθητής - σπουδαστής θεωρείται ανεξάρτητος χρήστης, ενώ στα επίπεδα C1 και C2 χαρακτηρίζεται ως ικανός χρήστης και αποκτά επίπεδο ανάλογο με εκείνο ενός φυσικού ομιλητή της αγγλικής γλώσσας.

  Στα τμήματα εξετάσεων οι μαθητές – σπουδαστές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των πανεπιστημίων:

  Michigan
  -Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)
  -Advanced Level Certificate in English (ALCE)
  -Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE), Test of English for International Communication

  Michigan State
  -Certificate of English Language Competency (CELC)
  -Certificate of English Language Proficiency (CELP)

  Cambridge
  -First Certificate of English (FCE)
  -Certificate in Advanced English (CAE)
  -Certificate of Proficiency in English (CPE)

  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
  -Β2
  -Γ1
  -Γ2

  Τμήματα Επίπεδα (σύμφωνα με το ΚΕΠΑ) Εξετάσεις Πτυχίων
  Michigan Michigan State Cambridge Κρατικό
  Lower B2 ECCE CELC FCE Β2
  Advanced Γ1 ALCE - CAE Γ1
  Proficiency Γ2 ECPE CELP CPE Γ2

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ


  Παρέχουμε διδακτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους μαθητές που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Αγγλική Φιλολογία.

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ


  Στo Kέντρο μας λειτουργούν τμήματα ενηλίκων, όπου εντάσσονται οι σπουδαστές έπειτα από αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειας τους.

  Έτσι ανάλογα με το επίπεδό τους οι σπουδαστές μας παρακολουθούν ειδικά τμήματα και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των πανεπιστημίων:

  Michigan
  -Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)
  -Advanced Level Certificate in English (ALCE)
  -Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE), Test of English for International Communication

  Michigan State
  -Certificate of English Language Competency (CELC)
  -Certificate of English Language Proficiency (CELP)

  Cambridge
  -First Certificate of English (FCE)
  -Certificate in Advanced English (CAE)
  -Certificate of Proficiency in English (CPE)

  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
  -Β2
  -Γ1
  -Γ2

  Τμήματα Επίπεδα (σύμφωνα με το ΚΕΠΑ) Εξετάσεις Πτυχίων
  Michigan Michigan State Cambridge Κρατικό
  Lower B2 ECCE CELC FCE Β2
  Advanced Γ1 ALCE - CAE Γ1
  Proficiency Γ2 ECPE CELP CPE Γ2

  Προετοιμασία για εξετάσεις IELTS


  Προετοιμάζουμε τους σπουδαστές για τις εξετάσεις IELTS και στις δυο κατευθύνσεις, General και Academic. Μονοετές πρόγραμμα σπουδών ή ταχύρυθμα τμήματα με σκοπό τη σταδιακή πλήρωση των προϋποθέσεων, για να εξασφαλίσει ο σπουδαστής τον βαθμό που χρειάζεται.

  ΕΠΙΛΟΓΕΣ

  Φοίτηση 8 μηνών (Οκτώβριος-Ιούνιος) με δυο δίωρα μαθήματα την εβδομάδα.

  Φοίτηση 3 μηνών με ένα τρίωρο μάθημα την εβδομάδα.

  Communication English


  Πρόγραμμα ενίσχυσης και βελτίωσης προφορικού λόγου για όσους καλούνται να μιλάνε Αγγλικά για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους. Στοχεύουμε στην εξάσκηση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων έτσι ώστε να νιώθει ο σπουδαστής άνεση όταν μιλάει την αγγλική γλώσσα.

  Φοίτηση 24 εβδομάδων με ένα δίωρο μάθημα την εβδομάδα.

Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 51
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 349593 & 2310 349598

Stay Connected

Please enable the javascript to submit this form

ΓΕΜΗ: 039996706000


Web Design by CYLICOM