Γαλλικά
new SUCCESS!
Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

new SUCCESS

Γαλλική γλώσσα

  Γιατί να μάθω γαλλικά ;

  Τα γαλλικά είναι μια γλώσσα παγκόσμιας ακτινοβολίας που μιλιέται σε όλες τις ηπείρους. Παραμένει η επίσημη γλώσσα αρκετών κρατών σε όλον τον κόσμο, μια από τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η μια από τις δύο επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, η γαλλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα των Ολυμπιακών Αγώνων και της Ολυμπιακής επιτροπής, της Interpol που έχει έδρα στη Γαλλία, της Ταχυδρομικής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του ΝΑΤΟ, της UNESCO, του ΟΟΣΑ, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

 • Περισσότερα +

  Επιπλέον, η Γαλλία προτιμάται για προπτυχιακές αλλά και για μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλούς τομείς, όπως στη νομική, στις πολιτικές επιστήμες, στην αρχαιολογία, στην ψυχολογία, ακόμα και στην ιατρική. Υπάρχουν 220 εκατομμύρια γαλλόφωνοι σε όλο τον κόσμο.

  Είναι η 2η πιο διαδεδομένη ξένη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα αγγλικά.

  Είναι μια από τις 7 μεγάλες γλώσσες των οποίων η διάδοση είναι παγκόσμια με επίδραση στις τέχνες, στις επιστήμες, στην τεχνολογία και στα γράμματα.

  Η γαλλική γλώσσα, 3η γλώσσα στο ίντερνετ.

  Τα δύο τρίτα του ευρωπαϊκού εμπορίου διακινούνται μέσω Γαλλίας.

  Γνωρίζοντας Γαλλικά, μαθαίνει κανείς πιο εύκολα άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες (Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, κ.τ.λ.)

  Στον τουριστικό τομέα τα Γαλλικά είναι απαραίτητα, αφού είναι μια γλώσσα που ομιλείται από τις Αντίλλες μέχρι τη Γαλλία, από την Αφρική έως την Ελβετία, από το Μονακό μέχρι την Ταϊτή, από τις Σεϋχέλλες μέχρι τον Καναδά και από το Βιετνάμ έως το Βέλγιο Στις ΗΠΑ δε, για να πάρεις πτυχίο νομικής, πρέπει να γνωρίζεις απαραίτητα Γαλλικά .

  ΤΜΗΜΑΤΑ


  ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  Tα παιδιά ξεκινούν την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας μαθαίνοντας με ευχάριστο τρόπο να διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν. Όσο ανεβαίνουν επίπεδο, τόσο εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και μαθαίνουν γραμματική. Η διδασκαλία γίνεται με σύγχρονο διαδραστικό υλικό.

  DELF A1

  Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

  Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές μαθαίνουν να κατανοούν απλά κείμενα τα οποία περιέχουν λεξιλόγιο που σχετίζεται με θέματα της καθημερινής ζωής. Οι μαθητές διδάσκονται, επίσης, να συντάσσουν και να κατανοούν μικρά κείμενα, να δίνουν και να λαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, να γράφουν ένα απλό μήνυμα σχετικά με κάποιο θέμα της καθημερινότητας.

  Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο.

  DELF A2

  Επίπεδο Γλώσσας: Στοιχειώδης γνώση

  Σε αυτό το επίπεδο, οι μαθητές προετοιμάζονται για να ανταποκριθούν σε πιο σύνθετα θέματα. Μαθαίνουν να γράφουν και να κατανοούν γράμματα, καθώς και τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά μηνύματα. Επίσης, διδάσκονται να περιγράφουν γεγονότα και προσωπικές εμπειρίες και να ασχολούνται με τη σύνταξη πρόσκλησης, αίτησης, πληροφόρησης, έκφρασης ευχαριστηρίων, αιτιολογίας, συγχαρητηρίων.

  Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο.

  DELF Β1

  Επίπεδο Γλώσσας: μέτρια γνώση της γλώσσας

  Στο επίπεδο Β1, ο μαθητής είναι ικανός να συλλέξει και να αξιολογήσει χρήσιμες πληροφορίες σε σύνθετα θέματα και να αναλύσει τo περιεχόμενo κειμένων γενικού ενδιαφέροντος. Επίσης, μπορεί να εκφράσει γραπτά, με την μορφή δοκιμίου, άρθρου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια προσωπική θέση. Ο μαθητής είναι σε θέση ακόμη να κατανοήσει ακουστικά κείμενα που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει και να εκφράσει μια άποψη με βάση ένα γραπτό κείμενο, καθώς και να κάνει διάλογο με τον εξεταστή.

  Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο.

  DELF Β2 - SORBONNE B2

  Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας

  Στο επίπεδο Β2, το οποίο είναι επίπεδο καλής γνώσης της καθομιλουμένης Γαλλικής γλώσσας, ο μαθητής είναι σε θέση να εκφράσει απόψεις και συναισθήματα, να μιλήσει για θέματα ποικίλου περιεχομένου, καθώς και να διαμορφώσει με διαφορετικό τρόπο αποσπάσματα κειμένων. Μπορεί να κάνει προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα, απάντηση σε επιστολή…). Τέλος, προφορικά μπορεί να παρουσιάσει και να υποστηρίξει μια άποψη με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης.

  Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο.

  DALF C1 - SORBONNE C1

  Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας

  Στο επίπεδο C1, που είναι επίπεδο αρκετά καλής γνώσης της γλώσσας, ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε κείμενα πιο σύνθετα, λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού περιεχομένου 1500-2000 λέξεων. Είναι σε θέση, επίσης, να κάνει γραπτή σύνθεση πολλών μικρότερων κειμένων και να επιχειρηματολογεί. Μπορεί να κατανοήσει ερωτηματολόγιο ακουστικού κειμένου με περιεχόμενο κοινωνικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα.

  Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο.

  DALF C2 - SORBONNE C2

  Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας

  Στο επίπεδο αυτό ο μαθητής κατέχει την άριστη γνώση της γλώσσας. Είναι ικανός να εκφράζει την άποψη του σαν φυσικός ομιλητής σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.

  Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο.

Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 51
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 349593 & 2310 349598

Stay Connected

Please enable the javascript to submit this form

ΓΕΜΗ: 039996706000


Web Design by CYLICOM