Γερμανικά
new SUCCESS!
Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

new SUCCESS

Γερμανική γλώσσα

  Δεύτερη ξένη γλώσσα;

  Πάντα οι γονείς έχουν το άγχος για το «κάτι παραπάνω». Έτσι αναρωτιούνται πότε θα μπορούσε το παιδί τους να μάθει και μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Συνήθως η ένταξη μιας δεύτερης ξένης γλώσσας γίνεται στη Δ ή Ε΄ Δημοτικού, υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί έχει εκφράσει την επιθυμία του να μάθει και μια δεύτερη γλώσσα και έχει αποφασίσει μόνο του ποια θα είναι. Εσείς μπορείτε να το συμβουλέψετε, αλλά όχι να επιβάλετε την άποψή σας.

  Όποια σχέδια και να έχετε για το μέλλον σας, με τις γνώσεις Γερμανικών σας προσφέρονται απεριόριστες δυνατότητες.

 • Περισσότερα +

  Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα του πολιτισμού, του Goethe, του Nietzsche, του Freud. Είναι η γλώσσα της επιστήμης, καθώς οι περισσότεροι επιστήμονες έχουν σπουδάσει σε χώρες όπου ομιλούνται τα Γερμανικά και αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα σε τομείς όπως χημεία, φυσική και μηχανική. Εξάλλου 18% όλων των βιβλίων παγκοσμίως είναι γραμμένα στη γερμανική γλώσσα. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη χώρα εξαγωγών. Επίσης, πολλές διεθνείς εταιρείες, όπως Chrysler, BASF, Bayer, BMW, Siemens και Volkswagen που έχουν την έδρα τους στη Γερμανία, έχουν ανοίξει θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα σε όλον τον κόσμο.

  Μαθαίνω Γερμανικά σημαίνει αποκτώ δεξιότητες με τις οποίες μπορώ να βελτιώσω την επαγγελματική και προσωπική ποιότητα ζωής μου.

  Επαγγελματικός τομέας: Η επικοινωνία στα Γερμανικά με τους γερμανόφωνους συνεργάτες βελτιώνει τις επαγγελματικές σχέσεις και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για πιο αποτελεσματική επικοινωνία και κατά συνέπεια επιτυχία.
  Διεθνής καριέρα: Με τις γνώσεις Γερμανικών βελτιώνετε τις επαγγελματικές σας ευκαιρίες σε γερμανικές εταιρείες στη χώρα σας ή σε άλλες χώρες. Οι καλές γνώσεις Γερμανικών σας κάνουν έναν παραγωγικό συνεργάτη για έναν εργοδότη που δραστηριοποιείται στην παγκόσμια αγορά.
  Επικοινωνία: Οι εξελίξεις στον τομέα των Μέσων και της τεχνολογίας της πληροφορίας καθιστούν την επικοινωνία σε πολλές γλώσσες απαραίτητη. Μια σειρά σημαντικών ιστοσελίδων είναι στα Γερμανικά.
  Πολιτιστική κατανόηση: Μαθαίνω Γερμανικά σημαίνει γνωρίζω τη ζωή, τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανθρώπων που ζουν σε γερμανόφωνες xώρες με πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
  Ο μύθος της δύσκολης γλώσσας

  Η άποψη που επικρατεί ότι τα Γερμανικά είναι μία από τις δυσκολότερες γλώσσες δεν είναι πλέον αληθής. Τα Γερμανικά παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με την ελληνική γλώσσα τόσο στη γραμματική όσο και στη σύνταξη.

  ΤΜΗΜΑΤΑ


  Επίπεδα Α1.1/Α1.2(ηλικίες 8-11 ετών)

  Στο επίπεδο αυτό τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τη γερμανική γλώσσα μέσα από μια σειρά απλών κειμένων (γραπτών και ακουστικών) των οποίων η θεματολογία είναι ανάλογη της ηλικίας τους (π.χ. μαθαίνω να συστήνομαι και να ρωτώ το συνομιλητή μου, τα χόμπι μου, ο ελεύθερος χρόνος, το σχολείο κτλ.). Η δομή των βιβλίων και των ασκήσεων προωθούν την παιγνιώδη μορφή μάθησης της γλώσσας, εφόσον περιλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια μνήμης και χειροτεχνίες.

  Επίπεδα Α1 – Α2 (ηλικίες 11 ετών και πάνω)

  Τα επίπεδα Α1-Α2 απευθύνονται σε μαθητές της προεφηβικής και πρώτης εφηβικής ηλικίας το οποίο σημαίνει ότι, αν και αρχάριοι, θα προετοιμαστούν σταδιακά για το επίπεδο Β1 του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς. Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της εξέτασης επιπέδου Β1 και οι μαθητές προετοιμάζονται ήδη από πολύ νωρίς συστηματικά για τον τελικό στόχο που είναι η εξέταση Zertifikat B1 (Ινστιτούτο Goethe). Το διδακτικό υλικό είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τους εκάστοτε διδακτικούς στόχους και προσφέρει ποικιλία ασκήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στη γραμματική, τη συγκριτική εκμάθηση του λεξιλογίου, καθώς και την εξάσκηση του γραπτού λόγου. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η χρήση οπτικοακουστικών μέσων, που προωθεί την επαφή των μαθητών με τον πολιτισμό της Γερμανίας.

  Goethe - Zertifikat B1 (για εφήβους και ενήλικες)

  Το Zertifikat Deutsch für Jugendliche αναφέρεται σε εφήβους και το Zertifikat Deutsch für Erwachsene αναφέρεται σε ενήλικες. Προϋποθέτει βασικές δομές της γερμανικής καθομιλουμένης και λεκτικά μέσα για να αντεπεξέλθει κανείς στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Καλύπτει το τρίτο επίπεδο (Β1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑΓ).

  Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορεί κανείς:

  να κατανοεί ακόμη και τις λεπτομέρειες σημαντικών πληροφοριών από συνομιλίες, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους, ραδιοφωνικές ανακοινώσεις, δημοσιογραφικά κείμενα, στατιστικές και περιγραφές να γράφει προσωπικά ή ημιεπίσημα γράμματα,
  να κάνει μια απλή συζήτηση πάνω σε κάποιο θέμα,
  να εκφράζει την άποψή του και να αντιδρά ανάλογα στην απάντηση του συνομιλητή του.

  Goethe-Zertifikat B2 (για εφήβους άνω των 15 και ενήλικες)

  Αναφέρεται σε εφήβους πάνω από 15 ετών και ενήλικες. Προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και χρήση της γερμανικής σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Καλύπτει το τέταρτο επίπεδο (Β2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

  Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορεί κανείς:
  να κατανοεί τα νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων σε ένα ευρύ φάσμα κειμένων τόσο σύντομων όσο και εκτενέστερων, καθώς και να αντλεί απ’ αυτά τις πληροφορίες που θεωρεί σημαντικές,
  να δομεί και να διατυπώνει με σαφήνεια κείμενα για σύνθετα θέματα, αλλά και να διορθώνει κείμενα τρίτων που περιέχουν λάθη,
  να εκφράζεται χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο,
  να συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που του είναι οικεία, να παίρνει θέση και να παρουσιάζει τις απόψεις του.

  ΠΤΥΧΙΑ


  Goethe-Zertifikat A1

  Για την εξέταση Goethe - Zertifikat A1, Fit in Deutsch 1 (για παιδιά και εφήβους) και Start Deutsch 1 (για ενήλικες), απαιτούνται πολύ απλές γλωσσικές γνώσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει σε απλές καθημερινές καταστάσεις (να παρουσιάζει τον εαυτό του και να κάνει σύντομες συζητήσεις). για τις Γλώσσες. Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει σε απλές καθημερινές καταστάσεις (να παρουσιάζει τον εαυτό του και να κάνει σύντομες συζητήσεις ).

  Goethe-Zertifikat A2

  Η εξέταση Goethe - Zertifikat A2, Fit in Deutsch (για παιδιά και εφήβους) και Goethe-Zertifikat A2 (για ενήλικες), προϋποθέτει βασικές γνώσεις στη γλώσσα. Η εξέταση αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού μπορεί κανείς να συμμετέχει σε συζητήσεις για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα.

  Goethe-Zertifikat B1

  Το Goethe-Zertifikat B1 είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενηλίκους.

  Χαρακτηρίζει το χρήστη της γερμανικής γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

  Με την επιτυχία τους στην εξέταση οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να παραγάγουν και να κατανοήσουν προφορικό λόγο που αφορά θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

  Goethe-Zertifikat B2

  Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

  Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις είστε σε θέση να κατανοείτε τα βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων και να αντλείτε απ’ αυτά τις πληροφορίες που θεωρείτε σημαντικές, να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα κειμένων, να δομείτε και να διατυπώνετε με σαφήνεια γραπτά τις απόψεις σας για σύνθετα θέματα, να παρουσιάζετε προφορικά γενικά θέματα και να συμμετέχετε σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που σας είναι οικεία.

  Goethe-Zertifikat C1

  Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

  Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορείτε να κατανοείτε συζητήσεις και εκτενή κείμενα χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, να γράφετε εκθέσεις για σύνθετα θέματα αναπτύσσοντας τις απόψεις σας με σαφήνεια σε ορθά δομημένο κείμενο, να εκφράζεστε προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, να διατυπώνετε τις θέσεις, τις σκέψεις και τις απόψεις σας με ακρίβεια και να παρουσιάζετε αναλυτικά τα δικά σας πορίσματα.

  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

  Το Goethe-Zertifikat C2: Το Großes Deutsches Sprachdiplom προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο ( C2 ) της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

  Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις μπορείτε να κατανοείτε χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζετε και ακούτε στα Γερμανικά, να συνοψίζετε πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις, να εκφράζεστε αυθόρμητα με ευχέρεια και ακρίβεια.

  Οι εξετάσεις διεξάγονται στο Ινστιτούτο Goethe τρείς φορές το χρόνο: Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Μάιο.

Check social media

Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam Tattoo Theme - FutureTeam

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 51
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 349593 & 2310 349598

Stay Connected

Please enable the javascript to submit this form

ΓΕΜΗ: 039996706000


Web Design by CYLICOM